อัพเดตข่าวการ สมัครงานราชการ วันนี้ขอแนะนำ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555 สำหรับรายละเอียด รายชื่อผู้สมัครสอบครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ปิดรับสมัครไปแล้ว และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555 รายละเอียดดังนี้

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ ครูผู้ช่วย

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ ครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2555

ประกาศผังห้องสอบ และแผนที่ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

ประกาศ ผังห้องสอบ และแผนที่ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาวัดผล โรงเรียนสามเสนนอก

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาภาษาไทย

คลิกที่นี่ กลุ่มวิชาวัดผล

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
คลิกที่นี่ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
คลิกที่นี่ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
เรื่องอื่น ๆ ใน หางาน สมัครงาน | views (295)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

*