กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครงานราชการ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครงานราชการ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

สวัสดีครับวันนี้ขออัพเดตตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เพื่อเพื่อน ๆ ที่กำลังหางานทำอยู่จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครงานกัน วันนี้ขอแนะนำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดูรายละเอียดตามประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางก่อสร้าง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโยธา ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง และทางเทคโนโลยีสำรวจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศศาสตร์ และทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านอุตสาหการ)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมระบบการผลิต และทางวิศวกรรมคุณภาพ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

5.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านเครื่องกล)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องมือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ และทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

6.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 12480-13730 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมไทย และทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

7.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อัตราเงินเดือน : 11680-12850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถดูรายละเอียด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครงาน ตามรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัคร : Website : http://home.dsd.go.th/hr

เรื่องอื่น ๆ ใน หางาน สมัครงาน | views (122)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

*